Skolutbudet ökar i befolkningstäta kommuner

Beslut efter ansökningar om nyetablering av skola höstterminen 2015, fördelat på beslutstyp och kommuner

Diagram: Beslut efter ansökningar om nyetablering av skola ht 2015, fördelat på beslutstyp och kommuner

Merparten av kommunerna där skolor får starta är storstadskommuner med tillhörande kranskommuner samt andra medelstora stadskommuner. I dessa kommuner bor en stor andel av Sveriges befolkning. Det finns ett tydligt och återkommande samband över tid mellan hur många som vill etablera friskolor och befolkningsstorlek i kommunerna.

I 36 kommuner avslog Skolinspektionen ansökningar om att starta skola. Sammanlagt kom det därmed in ansökningar om att starta ny fristående skola i 61 av Sveriges 290 kommuner, eller cirka var femte kommun. I de 61 kommunerna finns 68 procent av de redan befintliga fristående skolorna. Resterande 32 procent av skolorna återfinns i de 229 övriga kommunerna. 85 av Sveriges kommuner har dock inga fristående skolor alls. I enbart en av dessa kommuner, Kumla kommun, inkom i år en ansökan om att etablera en ny fristående skola. Ansökan avskrevs.

Kommuner där någon ansökt om att starta fristående skola 2015/16

Karta: Kommuner där någon ansökt om att starta friskola 2015/16