Skolstart 2014/15

Färre skolor får starta

39 nya fristående skolor får starta läsåret 2014/15. De senaste fem åren har Skolinspektionen gett tillstånd till allt färre nya fristående skolor. 
Färre skolor får starta

Flest godkännanden till få företag

Tio företag fick knappt två tredjedelar av godkännandena inför läsåret 2014/15. Sammanlagt tog Skolinspektionen beslut om 414 ansökningar från 181 företag eller organisationer om att starta eller utöka fristående skola läsåret 2014/15.
Flest godkännanden till få företag

Flest godkännanden i stora städer

En majoritet av ansökningarna om att starta eller utöka fristående skola läsåret 2014/15 gäller skolor i Stockholm, Göteborg, Malmö med förortskommuner, eller andra större städer. 85 procent av de nya fristående skolor som får starta eller utöka sin verksamhet ligger också i sådana kommuner.
Flest godkännanden i stora städer

Statistiken i korthet

  • Skolinspektionen har fattat beslut för sammanlagt 414 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola läsåret 2014/15. 192 beslut gäller grundskolor och 206 beslut gäller gymnasieskolor. Övriga 16 beslut gäller grund- och gymnasiesärskolor. När statistiken togs fram hade Skolinspektionen ännu inte fattat beslut för fem ansökningar.
  • 109 av ansökningar har godkänts. 56 godkännanden rör grundskolor och 53 godkännanden rör gymnasieskolor. Läs mer:
    Beslut 2014/15 (PDF-fil, nytt fönster)
  • Brister i ansökningarna rörande prognos för elevantal, skolornas ekonomi samt skollokaler är de vanligaste orsakerna till avslag. Läs mer:
    Orsaker till avslag 2014/15 (PDF-fil, nytt fönster)

Hur ser det ut i din kommun?

I tabellen nedan hittar du information om de beslut Skolinspektionen fattat för varje enskild ansökan om fristående skola. Besluten är sorterade per län och kommun. Du kan se vilka årskurser eller program besluten avser, om de avser nyetablering eller utökning samt vem som har ansökt:
Alla ansökningar (Excel-fil, nytt fönster)