Flest godkännanden i stora städer

Det är främst i de tätbefolkade delarna av Sverige som antalet friskolor ökar. Två tredjedelar av ansökningarna om fristående skola som Skolinspektionen fått in gäller skolor i någon av storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö eller i andra större svenska städer. Tillsammans med förortskommuner till storstäderna är dessa kommungrupper den tänkta etableringsorten för 80 procent av ansökningarna. I samma kommungrupper bor nära 65 procent av Sveriges befolkning. Sökmönstret är i princip identiskt med förra året.

Kommuner med flest antal godkända ansökningar

Andelen godkända ansökningar per kommungrupp motsvarar i stort sett andelen inkomna ansökningar i samma kommungrupp. Eftersom antalet ansökningar är flest i större städer och storstäder med förortskommuner är också antalet nya godkännanden flest för skolor som vill etablera sig där. Detta innebär fler möjligheter till nya skolor i de tätbefolkade delarna av Sverige sett till befolkningsmängden än i övriga delar av landet.

Flest ansökningar har godkänts i storstadskommunerna samt i Gävle och Uppsala. Andra kommuner där flera ansökningar godkänts är Enköping, Halmstad, Helsingborg och Umeå. Samtliga av de kommuner där flest ansökningar godkänts ingår därmed i kommungrupperna storstäder eller större städer.

Flest godkännanden om nyetablering av skola gäller Stockholms kommun. Flest godkännanden om utökning av befintlig skola gäller Göteborgs kommun.

Antal ansökningar och antal godkända ansökningar
per kommungrupp

Kommungrupp Antal ansökningar Andel ansökningar Antal
godkända ansökningar
Andel av godkända ansökningar
Samtliga
kommuner
414 100% 109 100%
Större städer 153 37% 47 43%
Storstäder 120 29% 29 27%
Förortskommuner
till storstäderna
61 15% 15 14%
Kommuner
i tätbefolkad
region
29 7% 6 6%
Pendlings-
kommuner
16 4% 4 4%
Kommuner
i glesbefolkad
region
13 3% 1 1%
Turism- och besöksnärings-
kommuner
8 2% 2 2%
Varuproducerande kommuner 7 2% 2 2%
Förortskommuner
till större städer
4 1% 2 2%
Glesbygds-
kommuner
3 1% 1 1%