Flest godkännanden till få företag

Skolinspektionen har fattat beslut om totalt 414 ansökningar från 181 huvudmän om att starta eller utöka fristående skola läsåret 2014/15. Merparten av de godkända ansökningarna är koncentrerade till ett fåtal huvudmän.

Antal godkända ansökningar för de tio huvudmän som fått flest ansökningar godkända inför läsåret 2014/15

10 huvudmän står för nära 60 procent av samtliga godkännanden samtidigt som de utgör endast fem procent av de huvudmän som ansökt. Samma huvudmän svarar för nära 30 procent av den totala ansökningsmängden. Som grupp betraktat har de fått varannan ansökan godkänd. Övriga 171 huvudmän som ansökt har enbart fått cirka var sjunde ansökan godkänd.

De avslagsbeslut som gäller huvudmännen med flest godkända ansökningar beror med undantag för några av huvudmännen inte på brister i ansökningarna. De beror istället på att Skolinspektionen gjort bedömningen att nya skolverksamheter försvårar för den del av skolväsendet som drivs av det allmänna i de kommuner som huvudmännen velat etablera sig i.

Flest godkända ansökningar har Internationella Engelska Skolan AB och JENSEN education college AB. Dessa huvudmän har fått 13 godkännanden vardera, som i huvudsak gäller nyetableringar, inför läsåret 2014/15. Samtliga godkännanden för Internationella Engelska Skolan AB gäller grundskola medan JENSEN education college AB har fått både grundskolor och gymnasieskolor godkända.

Andra huvudmän som fått flera ansökningar godkända är Kunskapsskolan i Sverige AB och Thorengruppen AB. Samtliga av deras godkännanden gäller utökningar av befintliga grund- och gymnasieskolor med ytterligare årskurser och program.