Skolstart 2016/17

Färre får starta fristående skola

Ansökningarna om att starta fristående skola har minskat de senaste åren, liksom antalet skolor som fått tillstånd att starta. Under 2015 har Skolinspektionen godkänt 38 nya fristående skolor, de får starta hösten 2016. Diagrammet visar hur många fristående skolor som godkänts åren 2009-2015. Läs mer:
Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola – läsåret 2016/17 (PDF-fil, nytt fönster)

Flest nya skolor i storstäder

Skolinspektionen har godkänt att nya skolor startar i 21 kommuner. De nya skolorna kommer framför allt ligga i storstäder och andra större städer. Diagrammet visar hur stor andel av landets kommuner som kan få en eller flera nya fristående skolor hösten 2016. Läs mer:
Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola – läsåret 2016/17 (PDF-fil, nytt fönster)

Redan etablerade huvudmän får starta flest skolor

De flesta skolorna får startas av skolhuvudmän, alltså företag eller andra organisationer, som redan har flera skolor. Diagrammet visar hur stor andel av de nya skolorna som kommer drivs av befintliga respektive nya huvudmän hösten 2016. Läs mer:
Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola – läsåret 2016/17 (PDF-fil, nytt fönster)

Avslag beror ofta på lågt elevintresse

Den vanligaste anledningen till att en ansökan avslås är att sökande inte kunnat visa att det finns ett tillräckligt stort elevintresse. Många ansökningar avslås också på grund av den sökandes ekonomi. Diagrammet visar de vanligaste orsakerna till att Skolinspektionen avslagit en ansökan om att starta ny fristående skola inför hösten 2016. Läs mer:
Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola – läsåret 2016/17 (PDF-fil, nytt fönster)

Statistiken i korthet

  • Skolinspektionen har fattat beslut för sammanlagt 245 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola läsåret 2016/17. 98 beslut gäller grundskolor och 123 beslut gäller gymnasieskolor. Övriga 24 beslut gäller grund- och gymnasiesärskolor. När statistiken togs fram hade Skolinspektionen ännu inte fattat beslut för 27 ansökningar. Besluten fattas efter att pågående tillsyn av sökandes befintliga verksamhet avslutas.
  • 120 av ansökningar har godkänts. 49 godkännanden rör grundskolor och 61 godkännanden rör gymnasieskolor. Tre godkännanden rör grundsärskola och sju godkännande rör gymnasiesärskola. Läs mer:
    Antal beslut efter beslutstyp och skolform, skolstart 2016/17 (Excel-fil, nytt fönster)
  • Brister i ansökningarna rörande prognos för elevantal, skolornas ekonomi samt skolbibliotek är de vanligaste orsakerna till avslag. Läs mer:
    Antal avslag efter avslagsgrund och verksamhetsform, skolstart 2016/17 (Excel-fil, nytt fönster)

Hur ser det ut i din kommun?

I tabellen nedan hittar du information om de beslut Skolinspektionen fattat för varje enskild ansökan om fristående skola. Besluten är sorterade per län och kommun. Du kan se vilka årskurser eller program besluten avser, om de avser nyetablering eller utökning samt vem som har ansökt. Läs mer:
Sammanställning: Ansökningar om godkännande att starta fristående skola och utöka verksamhet på befintlig fristående skola, skolstart 2016/17 (Excel-fil, nytt fönster)