Skolstart 2017/18

Statistikrapport

I denna rapport finns statistik över hur många fristående skolor som får starta respektive utöka sin verksamhet läsåret 2017/18, vilka skolformer tillstånden gäller, vilken typ av kommuner skolorna ligger i och vilka som driver dem.
Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola – läsåret 2017/18 (PDF-fil, nytt fönster)

Tabeller

OBS! Alla tabeller är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Beslut, sorterat på beslutstyp och skolform
Antal beslut efter beslutstyp och skolform, skolstart 2017/18

Avslag på ansökningar
Antal avslag efter avslagsgrund och verksamhetsform, skolstart 2017/18 (Excel-fil, nytt fönster)

Alla beslut, skola för skola
Ansökningar om godkännande att starta fristående skola och utöka verksamhet på befintlig fristående skola, skolstart 2017/18

Ansökningar 2000-2016
Antal ansökningar efter skolform, ansökningsomgång 2000-2016