Skolstart 2019/2020

Statistikrapport

I denna rapport finns preliminär statistik över hur många ansökningar om att starta eller utöka fristående skola som Skolinspektionen har fått in inför läsåret 2019/20. Statistiken är uppdelaf på grund- och gymnasieskolor.
Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola (PDF-fil, nytt fönster)

Tabell

Tabellen visar antal ansökningar om godkännande att starta fristående skola och utöka verksamheten på befintlig fristående skola efter skolform, ansökningsomgång 2009-2018.
Antal ansökningar, 2009-2018  (Excel-fil, nytt fönster)