Skolstart 2019/2020

Ökningen beror främst på att antalet ansökningar om gymnasieskola har ökat både gällande nyetableringar och utökningar, sammanlagt med cirka 45 procent.

Statistikrapport

I denna rapport finns slutgiltigt statistik över hur många ansökningar om att starta eller utöka fristående skola som Skolinspektionen har fått in inför läsåret 2019/20. Statistiken är uppdelad på grund- och gymnasieskolor.
Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola

Tabell

Alla ansökningar, skola för skola

Ansökningar om godkännande att starta fristående skola och utöka verksamheten på befintlig fristående skola, ansökningsomgång 2018, skolstart läsåret 2019/20 (Excel-fil, nytt fönster).