Skolstart 2019/2020

Antalet godkända nyetableringar har minskat något jämfört med föregående år samtidigt som antalet godkända utökningar nästan har fördubblats. En stor andel av de godkända utökningarna utgörs av ansökningar om avvikelser inom de nationella programmen i gymnasieskolan.

Antalet godkända grundskolor är det klart lägsta under den period som Skolinspektionen har handlagt denna typ av ärenden. Även intresset för att starta fristående grundskola är det lägsta sedan Skolinspektionen bildades 2008 och övertog ansvaret för tillståndsprövning. För andra året i rad har färre antal grund- och grundsärskolor än gymnasie- och gymnasiesärskolor godkänts. Tidigare år har förhållandet varit det motsatta.

Statistikrapport

I nedanstående rapport finns statistik över ansökningar om att starta eller utöka fristående skola 2019/20, vilka skolformer ansökningarna gäller, vilken typ av kommuner ansökningarna gäller och hur många som ansökt

Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola – läsåret 2019/20 

Tabell

Beslutsstatistik

Tabellen visar antal ansökningar som godkännandes att starta fristående skola och utöka verksamheten på befintlig fristående skola efter skolform, 2018.

Statistik över ansökningar och beslut 2018

Alla ansökningar, skola för skola

Ansökningar om godkännande att starta fristående skola och utöka verksamheten på befintlig fristående skola, ansökningsomgång 2018, skolstart läsåret 2019/20 (Excel-fil, nytt fönster).