Skolstart 2021/22

Förlängd ansökningstid för åtta yrkesprogram

Regeringen beslutade den 11 december 2019 om en förändring i gymnasieförordningen som påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Med anledning av denna förändring har ansökningstiden förlängts avseende de program och inriktningar som påverkas. Det gör att vi har en samlad bild över det totala antalet ansökningar först efter den 31 maj.   

Ansökningar läsåret 2021/22

Av de 191 inkomna ansökningarna rör 84 ansökningar nyetablering och 107 utökning av befintlig skola. Majoriteten av ansökningarna gäller ansökan om fristående gymnasieverksamhet.

Grundskola
Vi har mottagit 47 ansökningar om att starta fristående grundskola från 33 huvudmän, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med föregående ansökningsomgång. Antalet huvudmän utan tidigare skolverksamhet som ansökt om att starta fristående grundskola uppgår till 70 procent, vilket är den högsta andelen sedan Skolinspektionen bildades. Det har inkommit 15 ansökningar om att utöka befintlig grundskola, vilket är ungefär samma nivå som ifjol.

Gymnasieskola
Det har inkommit 37 ansökningar gällande nyetablering av fristående gymnasieverksamhet, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med föregående ansökningsomgång. Det har inkommit 92 ansökningar avseende utökning av befintlig gymnasieverksamhet jämfört med 112 förra ansökningsomgången, vilket är den lägsta siffran sedan Skolinspektionen bildades. 

Ansökningsstatistik

Tabellen visar antal ansökningar om att starta fristående skola och utöka verksamheten på befintlig fristående skola efter skolform från 2009 till 2020.

Statistik över ansökningar 2009-2020