Förskoleenkäten HT 2016

Förskoleenkäten ger en bild av hur personalen respektive föräldrarna upplever sin förskola. Enkäten riktades både till kommunala och fristående förskolor.

Total sammanställning av resultatet

Här finns en rapport med en sammanställning av resultatet för enkäten hösten 2016. Här finns också allmän information om enkäten, där du kan se vilka kommuner som ingick i undersökningen, varför Skolinspektionen gör enkäten och hur statistiken har tagits fram.
Förskoleenkäten – resultatredovisning HT 2016 (PDF-fil, nytt fönster)
Kvalitetsdeklaration för Förskoleenkäten HT 2016(PDF-fil, nytt fönster)

Förskole- och kommunrapporter

I förskole- respektive kommunrapporterna kan man se hur förskolan och kommunen ligger till i jämförelse med samtliga medverkande förskolor och kommuner.

Här finns rapporterna:
Siris.skolverket.se: Förskoleenkäten (extern länk, nytt fönster)

Här finns resultatet sammanställt i Excel-format:
Förskoleenkäten HT 2016 - Vårdnadshavare (Excel-fil, nytt fönster)
Förskoleenkäten HT 2016 - Pedagogisk personal (Excel-fil, nytt fönster)