Förskoleenkäten HT 2017

Förskoleenkäten ger en översiktlig bild av hur förskolepersonal respektive föräldrarna upplever förskolan. Totalt besvarade 22 432 vårdnadshavare och och 5 945 förskolepersonal på Förskoleenkäten hösten 2017. Enkäten riktades till 743 kommunala och fristående förskolor i 40 kommuner.

Resultat av enkäten

Här finns en rapport med en sammanställning av resultatet för enkäten hösten 2017. Här finns också allmän information om enkäten, där du kan se vilka kommuner som ingick i undersökningen, varför Skolinspektionen gör enkäten och hur statistiken har tagits fram

Förskoleenkäten – personal – resultatredovisning HT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)
Förskoleenkäten – vårdnadshavare – resultatredovisning HT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)
Kvalitetsdeklaration för Förskoleenkäten HT 2017 (PDF-fil, nytt fönster)

Rapporter för kommuner och förskolor

Resultatet finns sammanställt per kommun och förskola för föräldrar respektive personal. Förskolerapporterna ger en bild av hur föräldrarna och personalen upplever sin förskola. Frågorna handlar bland annat om områden som trygghet, omsorg, utveckling och lärande.

I förskole- respektive kommunrapporterna kan man se hur förskolan och kommunen ligger till i jämförelse med samtliga medverkande förskolor och kommuner. I kommunrapporterna finns också en jämförelse mellan resultatet för de förskolor som kommunen är huvudman för och de fristående förskolorna i kommunen. Resultatet redovisas även könsuppdelat på kommunnivå.

Här kan du ta del av resultatet för de deltagande förskolorna och kommunerna:

Siris.skolverket.se: Förskoleenkäten (extern länk, nytt fönster)

Här finns resultatet sammanställt i Excel-format:
Förskoleenkäten HT 2017 - Vårdnadshavare (Excel-fil, nytt fönster)
Förskoleenkäten HT 2017 - Pedagogisk personal (Excel-fil, nytt fönster)

Dessa kommuner deltog:

Bjuv

Borlänge

Bräcke

Emmaboda

Enköping

Falun

Flen

Gislaved

Gävle

Göteborg

Habo

Halmstad

Heby

Huddinge

Hörby

Höör

Kalmar

Karlskoga

Katrineholm

Kinda

Kiruna

Kumla

Köping

Lycksele

Mönsterås

Ockelbo

Oskarshamn

Perstorp

Rättvik

Staffanstorp

Sundbyberg

Sundsvall

Svalöv

Täby

Upplands-Bro

Värmdö

Växjö

Ydre

Ånge

Östhammar

 

 

Enkäten är en del av granskning av förskolan

Enkäten är en del av Skolinspektionens granskning av förskolan, som sker på uppdrag av regeringen. Resultatet kommer att användas som underlag för myndighetens rapportering till regeringen, i syfte att ge en så fyllig bild som möjligt av förskolans kvalitet i Sverige. Enkätresultatet används även som ett av flera underlag i Skolinspektionens regelbundna tillsyn av kommunernas styrning och utveckling av sina förskolor.