Statistik från Skolenkäten

Elever, föräldrar och lärare svarar på frågor om sin skola

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan.

Här kan du ta del av resultatet för kommuner, skolföretag och skolor:
Skolverkets statistiksök: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)

Svaren på vissa frågor kommer även att redovisas på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden, som riktar sig till föräldrar och elever. Här finns denna webbplats:
Utbildningsguiden

Uppdateras två gånger per år

Enkäten görs två gånger per år. Efter varje enkätomgång redovisas resultatet dels på skol- och kommunnivå, dels i sammanställd form. Resultatet brukar vara klart i november/december respektive april/maj. 

Omfattande undersökning

Det sammantagna totala enkätresultatet för alla skolenheter i varje enkätomgång baseras inte på ett slumpmässigt, nationellt representativt urval. Resultaten baseras dock på ett omfattande underlag, med en god spridning av kommunala och fristående skolor över hela landet vilket borgar för att resultaten ger en god nationell bild.