Skolenkäten VT 2014

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan. Precis som tidigare omgångar av Skolenkäten visar vårens enkät att de yngre eleverna är mer positiva till skolan än äldre. 

Här nedan finns några resultat från elevenkäten. Till höger på sidan finns en sammanställning av det totala resultatet. Du kan också ladda ner resultatrapporter för enskilda skolor och kommuner.

Är skolarbetet intressant, utmanande och anpassat?

  • Mellan var tionde och var tredje elev i årskurs 5, 9 och gymnasiets år 2 tycker inte att skolarbetet är intressant. Lägst intresse för skolarbetet har eleverna i årskurs 9 och störst är intresset bland eleverna i årskurs fem.
  • En stor andel av eleverna tycker antingen att skolarbetet är för svårt eller för lätt. Knappt var fjärde elev i årskurs 9 och gymnasiets år 2 tycker att skolarbetet är för svårt och runt var fjärde elev tycker att de får för få utmaningar.

Har eleverna trygghet och studiero?

  • En av tio elever i årskurs 9 känner sig inte trygga i sin skola. Bland elever i årskurs 5 och gymnasiets år 2 är andelen något lägre.
  • Var tionde elev eller mer är rädda för andra elever eller skolpersonal.
  • Ungefär var tredje elev i årskurs 9 och gymnasiets år 2 tycker inte att de har studiero. Bland femteklassarna är motsvarande andel en av fyra elever.

Så gjordes Skolenkäten VT 2014

Dessa grupper fick svara på enkäten

Skolenkäten vänder sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

Här gjordes enkäten

Avesta, Aneby, Arvidsjaur, Bollnäs, Dorotea, Ekerö, Gnosjö, Härjedalen, Ljungby, Lund (gymnasieskolor), Malå, Pajala, Sandviken, Sotenäs, Stenungsund, Värnamo, Älmhult, Öckerö.

Dessutom ingick vissa skolor från följande huvudmän: Ljud o bildskolan AB, Kunskapsskolan i Sverige AB, NTI-skolan, Nordens teknikerinstitut, Pysslingen förskolor och skolor AB, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet, Drottning Blankas Gymnasieskola AB, Plusgymnasiet AB, Lärande i Sverige AB, Humanus utbildning Syd AB och Consensum Lund AB.