Skolenkäten 2015-2016

I analysen tar vi inledningsvis upp samtliga fjorton frågeområden i Skolenkäten, men övergår sedan till att se närmare på fyra av områdena – Trygghet, Studiero, Skolornas arbete för att förhindra kränkningar samt Ordningsregler. Att vi väljer att studera just dessa områden beror på att de är närbesläktade med varandra och några av de mest fundamentala av de förutsättningar som krävs för att skolan ska fungera som den är tänkt att göra.

Tidigare analyser av Skolenkäten har visat att det förekommer skillnader mellan olika skolor i hur man upplever skolan. I denna analys vill vi även besvara om det finns skillnader mellan olika kommuner.

Ta del av resultatet 

Analysen och resultatet finns sammanställt i PDF och Excel-format, filerna finns till höger.

Här kan du även ladda ner resultatrapporter för skolor och huvudmän: Siris.skolverket.se: Skolenkäten (extern länk, nytt fönster)