Statistik om regelbunden kvalitetsgranskning

Granskningsområden

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen på skolenhetsnivå bedömer vi fyra områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero, samt bedömning och betygssättning. På huvudmannanivå bedömer vi två områden: huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt huvudmannens kompensatoriska arbete.

En skola eller huvudman kan bedömas uppnå kvalitet i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning.

Statistiktabeller

Med hjälp av menyn till vänster hittar du tabeller som visar övergripande statistik samt statistik per granskad skolenhet och huvudman. Alla tabeller är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Uppdateras två gånger per år

Statistiken uppdateras två gånger per år. I slutet av sommaren redovisas preliminära siffror för halvåret och i februari-mars redovisas statistik för hela kalenderåret. Till följd av Covid-19 redovisas ingen halvårsstatistik för 2020.

Viktigt att tänka på

  • Skolorna och huvudmännen har inte valts ut slumpmässigt. Statistiken kan därför inte generaliseras till att gälla för alla skolor eller huvudmän i riket.
  • Statistiken visar förhållandena som gällde vid tiden för den regelbundna kvalitetsgranskningen. Efter Skolinspektionens beslut kan skolornas och huvudmännens arbete på de granskade områdena ha förändrats.
  • Det är svårt att jämföra statistik mellan olika år. Dels då modellen för kvalitetsgranskning kontinuerligt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar, till exempel ny forskning, dels för att urvalet av skolor inte är slumpmässigt och varierar mellan olika år.