Regelbunden kvalitetsgranskning HT 2018

Statistikrapport

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen tittar Skolinspektionen på i vilken utsträckning den granskade skolan uppnår kvalitet inom fyra områden: Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning. I rapporten hittar du statistik för hösten 2018 inom samtliga fyra bedömningsområden. Statistiken omfattar enbart grundskolor men det pågår kvalitetsgranskningar av gymnasieskolor och under 2019 ingår även huvudmannens övergripande verksamhet. 

Regelbunden kvalitetsgranskning 2018

Statistiktabell

Tabellen är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Regelbunden kvalitetsgranskning tabell 2018