Regelbunden kvalitetsgranskning första halvåret 2019

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen tittar Skolinspektionen på i vilken utsträckning den granskade skolan uppnår kvalitet inom fyra områden: Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero samt Bedömning och betygssättning. 

223 skolor har granskats

Under första halvåret har Skolinspektionen granskat 161 grundskolor och 62 gymnasieskolor inom ramen för den regelbundna kvalitetsgranskningen. I tabellen nedan hittar du statistik över de bedömda områdena på skolenhetsnivå samt övergripande statistik per bedömningsområde och kvalitetsnivå.

Statistiktabell

Tabellen är i Excelformat och öppnas i nytt fönster.

Regelbunden kvalitetsgranskning första halvåret 2019