Statistik över viten

Föreläggande med vite

Ett föreläggande kan förenas med vite. Det betyder att huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen bestämmer i beslutet hur stort vitet ska vara. Om huvudmannen inte följer föreläggandet kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. Pengarna går till statskassan. Huvudmannen kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten.

Här kan du läsa mer om vad Skolinspektionen gör om bristerna vid en skola är allvarliga.

Om bristerna är allvarliga

Viten 2019

Totalt under 2019 har Skolinspektionen fattat 99 beslut om föreläggande med vite, vilket är 21 procent färre än föregående år då 125 beslut om vite fattades. Av de 99 vitesbesluten så fattades 59 inom regelbunden tillsyn, 21 inom riktad tillsyn och 19 inom tillsyn utifrån individärenden (anmälningar). Jämfört med 2018 så har färre vitesbeslut fattats inom tillsyn utifrån individärenden och regelbunden tillsyn, medan det har fattats fler beslut inom riktad tillsyn. Vitesbeloppen har varierat mellan 50 000 och 7 000 000 kronor.

Beslut om förelägganden med viten 2011-2019