Statistik över viten

Viten första halvåret 2020

Totalt under första halvåret 2020 fattade Skolinspektionen 19 beslut om föreläggande vid vite jämfört med 66 beslut under samma period föregående år. Vitesbeloppen under första halvåret 2020 varierade mellan 100 000 och 2 600 000 kronor. Flest vitesbeslut fattades inom regelbunden tillsyn.

Beslut om förelägganden med viten 2011- första halvåret 2020

Föreläggande med vite

Ett föreläggande kan förenas med vite. Det betyder att huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen bestämmer i beslutet hur stort vitet ska vara. Om huvudmannen inte följer föreläggandet kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. Pengarna går till statskassan. Huvudmannen kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten.

Här kan du läsa mer om vad Skolinspektionen gör om bristerna vid en skola är allvarliga.

Om bristerna är allvarliga