Betygsrätt för vuxenutbildning

Nya bestämmelser

Den 29 juni 2017 fattade regeringen beslut om en förordningsändring. Revideringen avser målgruppsanpassade och sammanhållna studievägar. Förordningsändringen trädde i kraft den 8 augusti 2017.

Skolverket har därför tagit fram nya kurskoder för kurserna A-D inom sfi för de tre studievägarna 1, 2 och 3. Kurskoderna ska tillämpas för elever som påbörjar studier inom sfi från och med den 8 augusti. För elever som redan är inskrivna inom sfi tillämpas de nya kurskoderna när eleven påbörjar en ny kurs. Läs mer här:
Skolverket: Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, extern länk öppnas i nytt fönster

Innan du ansöker

Det är bara vissa utbildningsanordnare och folkhögskolor som kan ansöka om betygsrätt. Här ser du vilka som har rätt att ansöka och vad betygsrätten innebär:
Detta innebär betygsrätten
Vem kan ansöka om betygsrätt?
Olika sätt att bedriva utbildning för vuxna

Så ansöker du

Här kan du ansöka om tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och läsa mer om vad du bör tänka på när du fyller i ansökan.
Ansök här
Så ansöker du

Så handläggs ansökan

Här finns information om Skolinspektionens handläggning av ansökan.
Handläggning i flera steg
Detta bedömer vi

När du fått beslutet

Här finns information om hur du får beslutet och hur du överklagar.
Så får du beslutet
Överklaga ett beslut