Start

Ansök här

Den 1 juli 2016 upphörde utbildning i svenska för invandrare som egen skolform och är numer en del av kommunal vuxenutbildning. Du kan ansöka om betygsrätt genom att använda ansökningsformuläret nedan.

Observera att om ni har betygsrätt för utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare så gäller detta godkännande även efter den 1 juli 2016 för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Ni behöver alltså inte ansöka på nytt med anledning av förändringen.