När du får beslutet

Så får du beslutet

Skolinspektionen kan antingen mejla beslutet till kontaktpersonen, skicka det med vanlig post eller delge dig beslutet på annat sätt. Här kan du läsa mer om hur du får beslutet och vad du bör tänka på:
Så får du beslutet 

Skolinspektionens beslut kan överklagas

Skolinspektionens beslut om betygsrätt för vuxenutbildning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Här finns information om hur man överklagar ett beslut och om hur ett överklagande behandlas:
Överklaga ett beslut