Vem kan ansöka om betygsrätt?

De som kan ansöka om betygsrätt är:

  • En enskild utbildningsanordnare för utbildning som motsvarar komvux eller särvux. Ett sådant tillstånd gäller för utbildning som bedrivs på uppdrag av juridiska personer för deras räkning och för de personer som uppdragsgivarna utser. 
  • Folkhögskolor som bedriver utbildning som motsvarar sfi. 
  • Utbildningsanordnare som bedriver komvux eller särvux på entreprenad och som vill kunna ta över vissa av rektors uppgifter, till exempel ansvar för betygssättning.

Läs mer 

Olika sätt att bedriva utbildning för vuxna