Detta innebär betygsrätten

Betygsrätt för vuxenutbildning ger möjlighet för en enskild utbildningsanordnare att sätta betyg, anordna prövning samt att utfärda betyg och intyg. Möjligheten gäller utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning (komvux) eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Betygsrätten förutsätter att utbildningen bedrivs på uppdrag av en juridisk person (uppdragsutbildning) och gäller endast för de elever som uppdragsgivaren utsett. Folkhögskolor kan dock själva ta emot elever som är behöriga och har rätt till utbildning i sfi.

Betygsrätt omfattar inte;

  • rätt att utfärda gymnasieexamen, men kursbetygen kan tas med i en framtida gymnasieexamen
  • gymnasiearbete/gymnasiesärskolearbete
  • delkurser, orienteringskurser, individuella kurser
  • gymnasiesärskolebevis

Huvudmän inom kommunal vuxenutbildning eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning har även möjlighet att överlämna vissa av rektors uppgifter till en enskild utbildningsanordnare med betygsrätt, när utbildningen anordnas på entreprenad.

Aktuell kursplan/läroplan

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 gäller för komvux och särvux samt för motsvarande utbildningar.

Kursplaner eller ämnesplaner, som meddelats av regeringen eller Statens skolverk för motsvarande utbildning inom skolväsendet, ska tillämpas i utbildningen. Avvikelser får bara göras om de är nödvändiga för elever med utvecklingsstörning inom utbildning motsvarande utbildning i svenska för invandrare.

För mer information om kursplaner och läroplaner, se Skolverket.se (extern länk, nytt fönster)

Betygshandlingar och intyg

Utbildningsanordnaren ska lämna betygshandlingar och intyg till elevernas respektive hemkommuner för utbildning motsvarande komvux och särvux.

För föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning som bedrivs med stöd av betygsrätt, se Skolverket.se (extern länk, nytt fönster)