Nationella delkurser inom komvux

Från och med den 1 januari 2017 finns nya nationella delkurser inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och motsvarande utbildning enligt 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Detta berör kurserna i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Beslut om betygsrätt för ovanstående kurser fattade före den 31 december 2016 omfattar enligt Skolinspektionen även betygsrätt för de nya nationella delkurserna, då dessa innehållsmässigt motsvarar berörda nationella kurser.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om kursplaner:
Skolverket.se: Kursplaner inom komvux på grundläggande nivå (extern länk, nytt fönster)

Vad innebär detta?

Utbildningsanordnare med betygsrätt för dessa kurser...

KursKurskod
Svenska GRNSVE2
Svenska som andraspråk GRNSVA2
Engelska GRNENG2
Matematik GRNMAT2


... har även betygsrätt för följande kurser från 1 januari 2017.

DelkursKurskod
Engelska, nationell delkurs 1 GRNENGA
Engelska, nationell delkurs 2 GRNENGB
Engelska, nationell delkurs 3 GRNENGC
Engelska, nationell delkurs 4 GRNENGD
Matematik, nationell delkurs 1 GRNMATA
Matematik, nationell delkurs 2 GRNMATB
Matematik, nationell delkurs 3 GRNMATC
Matematik, nationell delkurs 4 GRNMATD
Svenska, nationell delkurs 1 GRNSVEA
Svenska, nationell delkurs 2 GRNSVEB
Svenska, nationell delkurs 3 GRNSVEC
Svenska, nationell delkurs 4 GRNSVED
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 1 GRNSVAA
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 GRNSVAB
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 3 GRNSVAC
Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 GRNSVAD

Förtydligande av tillstånd

En utbildningsanordnare som har tillstånd till betygsrätt för en eller flera kurser som berörs av förändringen och som önskar att det förtydligas genom beslut att tillståndet även omfattar de nya nationella delkurserna kan inkomma till Skolinspektionen med en skrivelse där följande framgår:

  • Utbildningsanordnarens namn och organisationsnummer.
  • Hänvisning till tidigare beslut (om möjligt).
  • En förteckning över de kurser inklusive kurskoder tillståndet till betygsrätt gäller för och som berörs av de nya nationella delkurser samt de delkurser och kurskoder som ska framgå av beslutet.
  • Skrivelsen behöver vara undertecknad av VD alternativt behörig firmatecknare.
  • Förteckning ska utgå ifrån befintliga tillstånd och berörda kurser sedan tidigare. I skrivelsen kan endast kurser med tidigare beviljat tillstånd tas med.

Skicka skrivelsen till
tillstand@skolinspektionen.se.
Skolinspektionen kan därefter pröva om delkurserna ryms inom befintligt tillstånd.

Om ni har några frågor mejla
tillstand@skolinspektionen.se eller ring 08-586 086 49, vardagar mellan 12-15.