Internationell skola

Om internationell skola

  • En internationell skola är definierad som en skola där utbildningen, istället för att följa en svensk läroplan, bedrivs enligt ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan, och som i första hand riktar sig till elever som är bosatta i Sverige för en begränsad tid.
  • Kommuner kan vara huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå, efter medgivande från Skolinspektionen, om utbildningen följer en internationell läroplan och det finns behov av en sådan utbildning. Utbildningen i en kommunal skola ska även vara avgiftsfri.
  • Godkännande av en internationell skola med enskild huvudman på grundskolenivå är utformad på ett sätt som i huvudsak motsvarar systemet för fristående skolor. Detta innebär att ett godkännande medför en rätt till bidrag.
  • Internationella skolor på gymnasienivå med enskild huvudman behöver enligt gällande rätt inte godkännas, utan endast få bidragsrätt.

Läs mer:

Regeringens proposition 2015/16:17 (extern länk, nytt fönster)
Förordning (2015:801) om internationella skolor (extern länk, nytt fönster)

Så ansöker du

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du fyller i ansökan och hur den ska undertecknas:
Information innan du ansöker
Så undertecknar du ansökan

Här hittar du blanketter för nyetablering och utökning av verksamheten vid en internationell skola:
Ansök om nyetablering eller utökning av verksamheten vid en internationell skola

Så handläggs ansökan

Här finns information om Skolinspektionens handläggning av ansökan samt Skolinspektionens hantering av kommunens yttrande:
Så handläggs ansökan

När du får beslutet

Här finns information om hur du får Skolinspektionens beslut, och om hur du gör om du vill överklaga. Här kan du också läsa om Skolinspektionens fortsatta granskning av nya skolor:
När du får beslutet