Ansök här

Ansökan ska göras senast den 31 januari 2020 för skolstart 2021.

Ansökningsblanketter

Ansökan från enskild om godkännande som huvudman för internationell skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå (Word-blankett, nytt fönster)

Ansökan från kommun om medgivande att vara huvudman för en internationell skola på grundskolenivå (Word-blankett, nytt fönster)

Underskrift av ansökan (försättsblad)
Blankett för underskrift av ansökan om internationell skola (Word-blankett, nytt fönster)

Skicka in ansökan

Skicka din ansökan till tillstand@skolinspektionen.se

Kompletteringar

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till:
tillstand@skolinspektionen.se

Om du vet vem som kommer att handlägga ditt ärende kan du även mejla direkt till handläggaren. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid. Läs mer här:

Prövning utanför ordinarie ansökningstid