Ansök här

 

Sista ansökningsdag för start 2021

Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan om internationell skola. Ansökningsformulär för ansökan gällande skolstart hösten 2022 kommer att läggas ut under hösten 2020.

Kompletteringar

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till:
tillstand@skolinspektionen.se

Om du vet vem som kommer att handlägga ditt ärende kan du även mejla direkt till handläggaren. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid. Läs mer här:

Prövning utanför ordinarie ansökningstid