Ansök här

Sista ansökningsdag för start 2019

Ansökningstiden har gått ut och vi har stängt ansökan om internationell skola. Ansökningsformulär för ansökan gällande skolstart hösten 2020 kommer att läggas ut under hösten 2018.

Kompletteringar

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till:
tillstand@skolinspektionen.se.

Om du vet vem som kommer att handlägga ditt ärende kan du även mejla direkt till handläggaren. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Prövning utanför ordinarie ansökningstid

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevers möjlighet att fullfölja sin utbildning kan Skolinspektionen pröva en ansökan även utanför ordinarie ansökningstid.

Kontakta Skolinspektionen för mer information om du planerar för en sådan ansökan. E-post: tillstand@skolinspektionen.se,

tel: 08-586 080 00, adress: Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm