När du får beslutet

Skolinspektionen tar beslut

Skolinspektionen tar beslut om ansökan senast den 30 september året innan skolan ska starta, om det är möjligt. Beslutet skickas till sökanden, berörda kommuner, Centrala Studiemedelsnämnden samt Statistiska Centralbyrån.

Så får du beslutet

Skolinspektionen kan antingen mejla beslutet till kontaktpersonen, skicka det med vanlig post eller delge dig beslutet på annat sätt. Här kan du läsa mer om hur du får beslutet och vad du bör tänka på:
Så får du beslutet

Skolinspektionens beslut kan överklagas

Skolinspektionens beslut om en internationell skola får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Här finns information om hur man överklagar ett beslut och om hur ett överklagande behandlas:
Överklaga ett beslut

Förstagångstillsyn efter start

När en ny skola har varit i gång 4-6 månader gör Skolinspektionen en förstagångstillsyn.
Förstagångstillsyn