Namnändring på skolenheten eller bolaget/föreningen

Ändra namn på skolenheten

Observera att ni inte kan dela upp eller slå ihop skolenheter utan godkännande från Skolinspektionen. Läs mer:
Söka tillstånd

Ändra namn på bolaget/föreningen

  • Anmäl önskad ändring hos Bolagsverket, läs mer här:
    Bolagsverket.se (extern länk, nytt fönster)
    När Bolagsverket godkänt ändringen av nya namnet kommer namnändringen göras automatiskt i skolenhetsregistret.
  • E-posta också
    tillstand@skolinspektionen.se och ange bolagets/föreningens gamla och nya namn samt vilken skolenhet/vilka skolenheter som berörs av namnändringen.

Observera att ni inte kan göra ändringar som innebär att huvudmannens organisationsnummer ändras, eftersom Skolinspektionens godkännande är kopplat till organisationsnumret. Läs mer:
Söka tillstånd