Nu kan du ansöka om att starta eller utöka fristående skola

Den som vill starta en ny fristående skola måsta ansöka om detta hos Skolinspektionen. Detsamma gäller om man vill utöka verksamheten på en befintlig fristående skola. Ansökan kan göras en gång om året. Nu är webbformuläret som ska användas för ansökningar inför läsåret 2019/20 klart. Det finns tillgängligt här:
Ansök här

Det innebär att den som vill ansöka kan börja lägga in sin ansökan i formuläret nu och sedan fortsätta arbeta med den i webbverktyget. Ansökan ska vara inne senast den 31 januari 2018.

Här finns mer information om ansökan:
Starta eller utöka fristående skola, förskoleklass eller fritidshem