Nu kan du ansöka om att starta eller utöka fristående skola

Den som vill starta en ny fristående skola måsta ansöka om detta hos Skolinspektionen. Detsamma gäller om man vill utöka verksamheten på en befintlig fristående skola. Från och med 1 januari 2019 kommer en ägar- och ledningsprövning att göras i samband med ansökan. Det införs även en avgift för att ansöka om nyetablering eller utökning av en fristående skola.

Läs mer här:
Ägar- och ledningsprövning
Avgifter

Ansökan kan göras en gång om året. Nu är webbformuläret som ska användas för ansökningar inför läsåret 2020/21 klart. Det finns tillgängligt här:
Ansök här

Det innebär att den som vill ansöka kan börja lägga in sin ansökan i formuläret nu och sedan fortsätta arbeta med den i webbverktyget. Ansökan ska vara inne senast den 31 januari 2019.

Här finns mer information om ansökan:
Starta eller utöka fristående skola, förskoleklass eller fritidshem