Avvikelser inom de nationella programmen

Ansökan görs på Skolverkets ansökningsblankett. När du skickar in ansökan kommer den automatiskt till både Skolverket och Skolinspektionen. För att kunna starta utbildningen krävs två godkännanden – ett från Skolverket och ett från Skolinspektionen. Skolverket ska, om möjligt, fatta beslut senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen sitt beslut.

  • Skolverket prövar utbildningens innehåll.
  • Ett godkännande från Skolverket betyder inte automatiskt att den som ansöker har fått godkännande att anordna utbildningen. Om Skolverket har godkänt ansökan ska Skolinspektionen därefter pröva om sökanden ska godkännas som huvudman för utbildningen.

Ett beslut för särskild variant, riksrekryterande utbildning och nationellt godkänd utbildning gäller för fyra antagningsomgångar. Ett beslut om riksidrottsgymnasium gäller för tre antagningsomgångar.

Avgift

Ansökan om godkännande som huvudman för avvikelse inom de nationella programmen är belagd med en avgift. Detta gäller oavsett om huvudmannen varit godkänd att bedriva utbildningen tidigare eller inte. Mer information om avgiften finns här:

Avgifter

Särskilda varianter

En särskild variant i gymnasieskolan är en utbildning där hela eller delar av det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning avviker från det nationella programmet. I gymnasiesärskolan är det en utbildning där kurser inom programfördjupningen avviker från det nationella programmet. För att kunna ansöka om en särskild variant måste sökanden ha ett godkännande som huvudman för det nationella programmet som avvikelsen utgår ifrån. Särskilda varianter inom det estetiska området får bara finnas på högskoleförberedande program.

Här kan du läsa mer om särskild variant:

Skolverket.se: Särskild variant (extern länk, nytt fönster)

Riksrekryterande utbildningar

Riksrekryterande utbildningar får finnas inom yrkesprogram, estetisk spetsutbildning och som idrottsutbildning. Dessutom är utbildningar med egna examensmål riksrekryterande. För att kunna ansöka om en riksrekryterande utbildning måste sökanden ha ett godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola.

Här kan du läsa mer om riksrekryterande utbildningar:
Skolverket.se: Riksrekryterande utbildningar (extern länk, nytt fönster)

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och riksidrottsgymnasium (RIG)

Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning. För att kunna ansöka måste sökanden ha ett godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola.

Här kan du läsa mer om nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och riksidrottsgymnasium (RIG):
Skolverket.se: Idrottsutbildningar (extern länk, nytt fönster)

Här ansöker du

Ansök här