Så får du beslutet

Beslutet mejlas – förenklad delgivning

Förenklad delgivning går till så att Skolinspektionen skickar den handling som ska delges till den sökande, i första hand via e-post, i andra hand i ett vanligt brev. Förenklad delgivning används bara om beslutet är ett avslag eller om Skolinspektionen beslutat att inte pröva ansökan (avvisning).

Vid förenklad delgivning mejlar Skolinspektionen handlingen till kontaktpersonens e-postadress. Om vi inte har någon e-postadress till kontaktpersonen skickar vi handlingen med vanlig post. Närmast följande arbetsdag skickar vi ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats, också detta skickas i första hand per e-post till samma adress, annars med vanlig post. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits.

Eftersom e-postmeddelandet skickas till kontaktpersonens e-postadress är den sökande skyldig att anmäla ändring av kontaktpersonens e-postadress till Skolinspektionen. För att vara säker på att inte missa några tidsfrister måste ni gå igenom er e-post regelbundet, förslagsvis minst en gång i veckan. Är ni förhindrade att göra detta, exempelvis vid semester, kan ni anmäla det i förväg till Skolinspektionen, så att vi kan beakta det vid delgivning.

En förutsättning för att använda förenklad delgivning är att delgivningsmottagaren har fått information om att delgivningssättet kan komma att användas.

Du kan läsa mer om förenklad delgivning i 22-26 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Delgivning med mottagningsbevis – vanlig delgivning

Det är inte säkert att förenklad delgivning kommer att användas. I så fall sker delgivning genom så kallad vanlig delgivning, vilket betyder att ni måste gå till postens utlämningsställe för att hämta er handling och samtidigt underteckna ett mottagningsbevis. 

Du kan läsa mer om vanlig delgivning i 16-18 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Överklaga ett beslut

Här kan du läsa om vad som gäller om du vill överklaga ett beslut:
Överklaga ett beslut