Avgifter

Avgiftens storlek beror på om ansökan avser en nyetablering av en skolenhet eller en utökning av en redan befintlig skolenhet. En utökning kan vara att tillståndet ska omfatta fler årskurser alternativt fler nationella program eller inriktningar vid en befintlig skolenhet. Det finns även en särskild avgiftsnivå för ansökan om godkännande för avvikelse inom de nationella programmen.

Grundskola, grundsärskola 

Ansökan ska betalas med följande belopp:

Ansökan om nyetablering av fristående skola  35 000 kronor
Ansökan om utökning av befintligt godkännande  25 000 kronor

 

Gymnasieskola, gymnasiesärskola

Ansökan ska betalas med följande belopp:

Ansökan om nyetablering av fristående skola  35 000 kronor
Ansökan om utökning av befintligt godkännande som inte endast innefattar avvikelse enligt 5 kap. inom de nationella programmen 25 000 kronor
Ansökan om utökning av befintligt godkännande som endast innefattar avvikelse enligt 5 kap. inom de nationella programmen  10 000 kronor

 

Skolinspektionen kommer att publicera närmare information om hur avgiften ska betalas.