Förstagångstillsyn

Syfte

  • Att kontrollera att huvudmannen och skolan arbetar utifrån de planer som tillståndet bygger på.
  • Att en nyetablerad skolhuvudman ska kunna få råd och vägledning tidigt i uppbyggnaden av verksamheten.

Så går tillsynen till

Tillsynen omfattar samma områden som en regelbunden tillsyn, men granskningen anpassas efter att skolan nyligen startat sin verksamhet. När det gäller huvudmannafrågorna i en tillsyn under första verksamhetsåret avser dessa endast den nya skolenheten och inte huvudmannens samtliga skolor (i det fall huvudmannen har flera skolenheter).

Mer om regelbunden tillsyn

Detta bedömer vi