Start

Historia i grundskolan

Att se historia som en pågående process som vi själva berörs av och deltar i, är centralt i det som kallas historiemedvetande. Historieundervisningens syfte i grundskolan är att utveckla elevernas historiemedvetande.

Forskning visar dock att undervisningen ofta bara handlar om händelser som inträffat i det förflutna. Kopplingen till dagens samhälle och framtiden är svag. Då ökar risken att eleverna inte förstår att varje individ och samhälle är en produkt av historien – och samtidigt skapare av historia med möjlighet att påverka framtiden.

Det här visar granskningen

Skolinspektionen har granskat om undervisningen i historia utformas så att eleverna får möjlighet att skapa samband mellan dåtid-nutid-framtid. Detta ska ske genom att eleverna utvecklar de fyra förmågor som beskrivs i kursplanen, nämligen att:

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas skapas och används

Granskningen visar flera goda exempel på undervisning som utvecklar elevernas förmåga att använda en historisk referensram. Dock behöver nästan alla besökta skolor utveckla undervisningen för att eleverna ska få reflektera över hur historia kan användas. Det är en förmåga som ger eleverna ett kritiskt förhållningssätt till historia, utvecklar dem som medborgare och hjälper dem att se syftet bakom specifika användningar av historia.

Inom undervisning som syftar till att ge eleverna förmågan att kritiskt granska och tolka historiska källor finns utvecklingsbehov, men också en del goda exempel.

Förmågan att använda historiska begrepp har stor betydelse för att eleverna ska kunna utveckla sig de tre andra förmågorna. Elevernas möjligheter att använda historiska begrepp är direkt kopplat till i vilken utsträckning undervisningen behandlar övriga förmågor. Det vill säga – eleverna får använda många begrepp kopplade till den historiska referensramen, en del begrepp som hör hemma i den historiska källkritiken och få, om ens några, begrepp kring hur historia kan användas.

Kolla din historieundervisning

Skolinspektionen har  utvecklat ett verktyg för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur historieundervisningen ser ut på din skola och hur den kan utvecklas. 

Gå till verktyget Kolla din historieundervisning

Webbinarium om historieundervisning

Senare i höst kommer vi att genomföra ett webbinarium om historieundervisning. 

Läs mer och prenumerera på inbjudningar till webbinarier.

Så gjordes granskningen

Granskningen har gjorts i 24 kommuner i hela landet, på 27 slumpmässigt valda grundskolor, både kommunala och fristående. Skolbesöken pågick från den 1 januari 2015 till den 30 maj 2015. Inspektörerna har intervjuat rektorer, lärare och elever samt gjort lektionsobservationer. Inspektörerna har också samlat in skriftligt underlag, till exempel lärarnas planering av undervisningen och skriftliga instruktioner inför bedömningsuppgifter.

Efter skolbesöket har varje skola fått en verksamhetsrapport och ett beslut. I rapporten ges en beskrivning av granskningens resultat och i beslutet anges vilka utvecklingsinsatser som behövs för att höja kvaliteten i verksamheten. Alla beslut och rapporter hittar du i databasen Siris.

Dessa skolor ingår i granskningen

KommunSkola
Boden Norrskenets Friskola
Borlänge Domnarvets skola
Borås Daltorpskolan
Botkyrka Fittjaskolan
Trädgårdsstadsskolan
Gullspång Gullstensskolan
Gävle Kunskapsskolan
Göteborg Centrina Lindholmen
Fjällskolan
Önneredsskolan
Hagfors Älvstranden bildningscentrum
Härryda Ekdalaskolan
Jönköping Ribbaskolan
Kramfors Ytterlännässkolan
Landskrona Sandåkerskolan
Lomma Montessoriskolan i Bjärred
Malmö Västra Hamnens skola
Nässjö Norråsaskolan
Pajala Tärendö Centralskola
Perstorp Centralskolan
Stockholm Engelska skolan på Kungsholmen
Farsta grundskola
Trollbodaskolan
Tjörn Häggvallskolan
Västervik Alphaskolan
Ystad Västervångskolan
Örebro Grenadjärskolan