Rättvis och likvärdig betygssättning i grundskolan

Bristande likvärdighet i betygssättning är ett problem som identifierats i såväl utredningar, Skolinspektionens egna granskningar och tillsyner som genom statistiska indikatorer (avvikelse mellan nationella provbetyg och ämnesbetyg samt avvikelse mellan ursprungsrättning av nationella prov och ombedömningen av nationella prov.)

Detta granskar vi

Syftet är att granska om huvudmän och rektorer ger lärare goda förutsättningar för arbetet med betygssättning, så att kunskapskrav och bestämmelser för betygssättning tolkas och tillämpas på ett likvärdigt och rättvisande sätt.

Utifrån syftet ska följande frågeställningar besvaras:

1) I vilken utsträckning skapar huvudmannen förutsättningar för en likvärdig och rättvis betygssättning inom och mellan skolenheter?

2) I vilken utsträckning skapar rektor förutsättningar för en likvärdig och rättvis betygssättning inom och mellan skolenheter?

Så görs granskningen

Granskningen omfattar årskurs nio och ämnena: svenska, moderna språk och slöjd. Dessa har valts ut bland annat på grund av de skilda förutsättningar som finns för dem avseende stöd i form av nationella prov/bedömningsstöd (i svenska finns det i årskurs nio ett obligatoriskt nationellt prov och i moderna språk och slöjd finns endast bedömningsstöd att tillgå via Skolverkets bedömningsportal).

Intervjuer genomförs med lärare som undervisar i ämnena svenska, moderna språk och slöjd i årskurs 9, rektor och representant för huvudman (förvaltning/motsvarande för fristående skola). Intervjuer med lärare genomförs såväl enskilt som i grupp. Kvalitetsgranskningen grundar sig även på dokumentstudier.

Resultatet av kvalitetsgranskningen kommer att redovisas i ett beslut för varje enskild huvudman samt i en övergripande rapport.

Detta leder granskningen till

Projektets mål är att bidra till att uppmärksamma huvudmän och rektorer på vikten av att skapa förutsättningar för lärare att göra en likvärdig bedöming och betygsättning av elevernas kunskaper, om det i granskningen visar sig att det inte prioriteras. Det är viktigt att belysa tänkbara förklaringar till varför detta i sådana fall inte sker.

Här görs granskningen

SKOLA

HUVUDMAN

ORT

Europaskolan Södermalm                      

AB Parts & Paomees                                                                          

Stockholm

Nya Läroverket                                      

Nya läroverket Luleå AB                                                                   

Luleå

Attarpsskolan 7-9                                   

JÖNKÖPINGS KOMMUN                                                                 

Jönköping

Sthlms Int. Montessoriskola                   

International Montessori School Sweden AB                                   

Stockholm

Rönnenskolan                                         

 MALMÖ KOMMUN                                                                          

Malmö

Åsa Gårdsskola 4-9                                

KUNGSBACKA KOMMUN                                                             

Kungsbacka

Hålabäcksskolan 6-9                              

KUNGSBACKA KOMMUN                                                             

Kungsbacka

Bolidenskolan 7-9                                   

SKELLEFTEÅ KOMMUN                                                                  

Skellefteå

Rotebro/Gillboskolan           

SOLLENTUNA KOMMUN                                                              

Sollentuna

Lina grundskola                                     

SÖDERTÄLJE KOMMUN                                                                 

Södertälje

Broängsskolan                                        

BOTKYRKA KOMMUN                                                                    

Botkyrka

Södra Ängby skola                                 

STOCKHOLMS KOMMUN                                                               

Stockholm

Slottsstadens skola                                  

MALMÖ KOMMUN                                                                         

Malmö

Entreskolan  AmiSgo AB                       

AmiSgo AB                                                                                          

Eskilstuna

Torpaskolan                                            

GÖTEBORGS KOMMUN                                                                  

Göteborg

Strömslundsskolan 7-9                            

TROLLHÄTTANS KOMMUN                                                         

Trollhättan

Katarina Norra skola                             

STOCKHOLMS KOMMUN                                                              

Stockholm

Fruängens skola                                      

STOCKHOLMS KOMMUN                                                              

Stockholm

Vittra Kronhusparken                            

Vittraskolorna AB                                                                               

Göteborg

Fredrikshovs slotts skola                        

STIFTELSEN CARPE DIEM                                                               

Stockholm