Start

Särskild undervisning på sjukhus

Ett sjukdomstillstånd ska inte behöva leda till att en elev får stora kunskapsluckor, om inte sjukdomen i sig hindrar eleven från att delta i undervisningen. Därför har barn och elever rätt till särskild undervisning på sjukhus, om det bedöms lämpligt med tanke på deras sjukdomstillstånd och om de är borta så mycket från skolan att det är risk att det kan leda till svårigheter i den fortsatta skolgången. Målet med särskild undervisning på sjukhus är att eleven på sikt ska kunna återgå till sin vanliga skola.

Det är den kommun där sjukhuset eller institutionen ligger som har ansvaret för att anordna undervisning på sjukhus.

Detta granskar vi

Skolinspektionen granskar nu om särskild undervisning på sjukhus så långt det är möjligt motsvarar den undervisning eleverna inte kan delta i. Undervisning på sjukhus ges till elever i de obligatoriska skolformerna samt i gymnasieutbildning.

Granskningen förväntas bidra till att arbetet med särskild utbildning på sjukhus, vid behov, förbättras.

Granskningen utgår från dessa frågor

Vad innehåller den särskilda undervisningen på sjukhus? (kartläggande fråga)Får elever, som på grund av sjukdom inte kan delta i den vanliga undervisningen, en behovsanpassad undervisning på sjukhus?

Så görs granskningen

Granskningen görs i två steg. I det första steget får alla landets 37 huvudmän/verksamhetschefer för sjukhusskola svara på en enkät om vad den särskilda undervisning som de ansvarar för innehåller. I det andra steget intervjuar Skolinspektionen 20 verksamhetschefer och lärare som arbetar med särskild undervisning på sjukhus. Då besöker inspektörer dessa verksamheter. Besöken görs under höstterminen 2016.

Detta leder granskningen till

Skolinspektionen kommer att fatta ett beslut för varje besökt sjukhusskola där områden som fungerar bra och områden som behöver förbättras anges. Hela granskningsresultatet sammanfattas i en övergripande rapport.

Här görs granskningen

Här gör Skolinspektionen både en enkät och besök

 • Danderyds kommun, sjukhusskola
 • Göteborgs stad Örgryte Härlanda stadsdelsförvaltning
 • Helsingborgs stad Skol och Fritidsförvaltning, Elevhälsa
 • Huddinge kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen
 • Hudiksvalls kommun
 • Jönköpings kommun, Resursenheten
 • Kalmar kommun, Esplanadskolan
 • Karlskrona kommun, Enheten för stöd och utveckling
 • Karlstad kommun
 • Kristianstads kommun, Ekonomiavdelningen
 • Linköpings kommun Utbildningskontoret
 • Luleå kommun, Sjukhusskolan vid Sunderby sjukhus
 • Lunds kommun Lunds skolors resurscentrum
 • Malmö stad Velanderskolan
 • Skellefteå kommun, Särskild undervisning Lyan
 • Solna stad Sjukhusskolan
 • Stockholms kommun
 • Sundsvalls kommun, Sjukhusskola, Sundsvalls länssjukhus
 • Uppsala kommun
 • Västerås stad

Här gör Skolinspektionen bara en enkät

 • Borås kommun
 • Eskilstuna kommun sjukhusskola
 • Falu kommun Sjukhusskola i Falun
 • Gävle kommun, Brynäs-Nynäs Rektorsområde
 • Göteborgs stad, Majorna-Linné, EFUS
 • Halmstads Kommun, Kärnhuset Resurscentrum
 • Landskrona stad
 • Lidköpings kommun Skolnämnden
 • Norrköpings kommun, Centrala elevhälsan
 • Region Gotland
 • Skövde kommun
 • Umeå kommun
 • Vänersborgs kommun Centrala skolenheten Tärnan
 • Västerviks kommun, Sjukhusskolan
 • Växjö Kommun, Sjukhusskolan
 • Örebro kommun Adolfsbergsskolan
 • Östersunds kommun Elevhälsan
 • Trollhättans stad