Yrkesinriktad kommunal vuxen­utbildning på entreprenad

Elever som går en yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning har rätt till en utbildning av hög kvalitet som ger kunskaper och färdigheter för arbetslivet och fortsatta studier. Under senare år har det skett stora förändringar inom vuxenutbildningen som bidragit till ökade utbildningsmöjligheter för många elever. Samtidigt kan det finnas utmaningar att hålla god kvalitet i utbildningen.

Inom komvux har andelen kursdeltagare som studerar hos en extern utbildningsanordnare nära fördubblats under de senaste tio åren. År 2017 studerade närmare hälften (46 procent) av kursdeltagarna inom komvux hos en annan anordnare än kommunen.

Såväl Skolinspektionens erfarenheter som andra studier pekar på att kommunernas uppföljning av kommunal vuxenutbildning på entreprenad kan variera i omfattning och kvalitet. Det finns dock behov av fler redogörelser av hur huvudmännen i praktiken arbetar för att följa upp och säkerställa att elever får en yrkesinriktad utbildning av god kvalitet.

Granskningen avgränsas till utbildningar inom yrkesinriktningarna vård och omsorg, industriteknik samt el och energi. Tre kvalitetsområden står särskilt i fokus: arbetsplatsförlagt lärande, validering samt lärares kompetens.

Så här görs granskningen

Granskningen omfattar 15-20 huvudmän och cirka 30 utbildningsanordnare. Intervjuer görs med huvudmän, rektorer, chef hos utbildningsanordnare, lärare och elever. Resultaten från granskningen publiceras i september 2019.