För svårt – och för lätt

En utmaning i undervisningen är att ge stöd till de elever som behöver det, samtidigt som de elever som behöver mer utmaningar får det, så att var och en kan nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Skolinspektionens dag 2018 handlade till stor del om högpresterande elever och skolans arbete med de elever som vill komma längre i sin utveckling. Här kan du ta del av filmer och material från konferensen:

Skolinspektionens dag 2018

På sidorna för råd och vägledning har vi samlat material under olika teman som kan vara användbart i ett utvecklingsarbete. Ett sådant tema är särskilt stöd. Här hittar du material som kan vara till hjälp om du vill utveckla extra anpassningar i undervisningen eller särskilt stöd:

Särskilt stöd