Gymnasieskolorna kan öppna igen

För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen. Detta för att Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd och att undvika större sociala sammanhang ska följas. Folkhälsomyndigheten säger också att om läget förändras kan restriktioner återigen vara aktuella.

Beskedet innebär att myndigheten inom kort kommer att beakta detta när det gäller hur inspektionsarbetet ska genomföras under hösten. En ny plan ska tas fram.

- Vi behöver ju såklart göra en bedömning av vad det betyder för oss och hur vår närvaro ska se ut på skolorna. Vi ska såklart bidra på bästa sätt för en bra utbildning i en trygg miljö och utforma vår granskning och tillsyn utifrån det, säger Tommy Lagergren, biträdande GD. Han tillägger att Skolinspektionen också behöver förhålla sig till Folkhälsomyndighetens råd för vår egen personal.

Vi återkommer inom en snar framtid med en uppdaterad planering.