Helén Ängmo intervjuas i Ifous

Helén Ängmo intervjuas i ifous

I svensk skola ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vår senaste granskning visade att rektorer och lärare inte får tillräckligt stöd i arbetet med detta. För Helén Ängmo kom inte resultet som en överraskning. Hon pekar särskilt på behovet av engagemang från huvudmännen, villket i sin tur kan ha flera orsaker:

– Brist på initiativ från huvudmännen kan bero på flera olika saker, som tvekan då det skulle kunna uppfattas som att gå för långt in i skolornas arbete. Men beprövad erfarenhet bygger på samverkan mellan flera parter, lärare och skolor. Här har huvudmännen en överblick och möjlighet att påverka som de enskilda skolorna inte har.

Helén Ängmo oroas också över den stora skillnaden mellan skolorna när det gäller stödarbetet, vilket gör den här rapporten viktig. Hon hoppas att man kan ha den som utgångspunkt för att stärka skolorna i arbetet. Men rapporten lyfter även fram en rad goda exempel och den gemensamma nämnaren är att det finns en utpekad ansvarig, något som saknas i en fjärdedel av de granskade skolorna.

– Det kan vara en förstelärare eller projektledare som har till uppgift att samla och sprida forskningsresultat och som också ställer dem mot de egna metoderna. Att arbeta med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är ett ständigt pågående arbete, säger hon.

Läs hela intervjun med Helén Ängmo i Ifous