student läser framför dator hemma

Skolinspektionen förändrar inspektionsarbetet

Rapport: Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19

Skolinspektionen har under våren genomfört drygt 260 inspektionssamtal med rektorer där vi ställt frågor om undervisning, betygsättning och garanterad undervisningstid. Slutrapporten bygger på en kvalitativ analys av 100 av dessa samtal. I maj presenterade vi även en delrapport av granskningen och mycket av resultaten bekräftas nu i slutrapporten.

Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19

Gymnasieskolorna kan öppna igen

Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort den 15 juni och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler. 

Gymnasieskolorna kan öppna igen

En första delredovisning av distansundervisningen på gymnasieskolor

Under våren 2020 genomför Skolinspektionen inspektionssamtal med rektorer för att granska gymnasieskolors distansundervisning med anledning av restriktionerna under covid-19. Nu har vi tagit fram en första delredovisning utifrån intervjuer med 45 rektorer.

Delredovisning av distansundervisning på gymnasieskolor

Nytt stödmaterial till skolorna

Skolverket presenterar ett nytt stödmaterial till skolorna. Materialet är framtaget på uppdrag av regeringen. I samband med detta vill vi lyfta de förändringar vi på Skolinspektionen har gjort i vårt inspektionsarbete. Skolmyndigheterna samverkar för att underlätta vardagen för elever, lärare och skolledare.

Nytt stödmaterial till skolorna

Frågor och svar om skolan och coronaviruset covid-19

Här hittar du svar på vanliga frågor om Skolinspektions inspektionsarbete och vad som gäller för skolor utifrån det nya smittskyddsläget. Sidan uppdateras löpande.

Frågor och svar om skolan och covid-19

Begränsat inspektionsarbete under coronakrisen 

Skolinspektionen gör under den pågående situationen med Coronapandemin flera förändringar av sitt arbete. Det gäller inte minst den regelbundna verksamheten. Vi arbetar därmed inte som vanligt. Vi begränsar på flera sätt ordinarie arbete och arbetar istället utifrån andra arbetsformer. Vi planerar även under april och maj att inte göra platsbesök i skolorna. Undantag kan komma att göras vid allvarliga signaler som rör barn och elever.

Begränsat inspektionsarbete under coronakrisen

Skolinspektionens beslut från tidigare inspektioner

Skolinspektionen arbetar nu med att färdigställa beslut från inspektioner och granskningar där material samlades in innan Coronapandemin. Vi gör bedömningen att huvudmännen bör få dessa beslut. Detta för att undvika ovisshet om vad vi kommit fram till i vår utredning.

Skolinspektionen har i de fall besluten innehåller kritik och krav på åtgärder tagit hänsyn till den rådande situationen med covid-19 och förlängt uppföljningstiden. Om huvudmannen behöver ytterligare tid innan uppföljning kan de kontakta Skolinspektionen för prövning.