Röster om inspektion - Rektor Dan-Ola Einarsson

Föreläggande och vite om 900 000 kronor. Det blev resultatet när Skolinspektionen gjorde tillsyn i Gröndalsskolan i Värnamo 2017. Problemen hängde till stor del samman med bristande utredningar för särskilt stöd och anpassning av undervisningen.

– Ja, vi saknade en specialpedagog sedan många år. Det fanns specialpedagoger i kommunen men resurserna fördelades inte över skolorna i kommunen så att vi fick del av insatserna. Det gjorde att vi inte fick fram utredningar om särskilt stöd på ett bra sätt, berättar rektor Dan-Ola Einarsson.

Dan-Ola Einarsson tror att Skolinspektionens föreläggande med vite blev en ordentlig knuff på kommunen så att specialpedagogresurserna fördelades på ett bättre sätt mellan skolorna. Även om han menar att skolan fick ett oförtjänt dåligt rykte när tidningarna skrev om beslutet så kan han ändå se att det också för honom blev en puff framåt.

– Jag blev mer varse hur personalen upplevde vissa saker, till exempel det pappersarbete som krävs när man ska anmäla kränkningar. Jag såg också att jag behövde vara ute mer hos medarbetarna och i klassrummen. Med beslutet i ryggen kunde jag säga till förvaltningen att jag måste få mer tid för det och mindre pappersarbetet, säger han.

 

Fler röster om Skolinspektionen:

Majja Neverland, utvecklingsledare för förskolan i Västerås kommun, berättar om hur våra rapporter blev ett stöd i omorganisationen av förskoleverksamheten i Västerås.

Hamid Zafar, tidigare rektor på Sjumilaskolan i Göteborg, berättar hur de vände utvecklingen på skolan efter Skolinspektionens beslut.