Röster om inspektion - Majja Neverland

Majja Neverland - utvecklingsledare för förskolan i Västerås kommun

Västerås ingick i en av de granskningar som Skolinspektionens gjort inom ramen för regeringsuppdraget om förskolan i projektet ”Förskolans ledning och styrning”.

– Vi har haft stor användning av flera av rapporterna i Skolinspektionens förskoleuppdrag. Det säger Majja Neverland, utvecklingsledare för förskolan i Västerås kommun.

Hon berättar att i Västerås arbetar man kontinuerligt med att utveckla verksamheten. Förskolecheferna har läst och studerat tillsammans för att få syn på viktiga frågeställningar och problem i sina egna verksamheter och i det arbetet har Skolinspektionens rapporter kommit väl till pass.

– Dels har vi kunnat jämföra oss själv med de förskolor som varit granskade, dels har vi kunnat ställa samma frågor till vår egen verksamhet och på sätt fått syn på mycket, säger Majja Neverland.

Som en form av kollegialt lärande har förskolechefer genom observationer granskat sina verksamheter utifrån frågeställningarna och mallar från Skolinspektionen och reflekterat över dessa i lärande samtal.

– Förskolechefens ledning och styrning av verksamheten har varit extra betydelsefull. Vi har nämligen sett över vår egen organisation och kommit fram till att vi behöver fler chefer med färre anställda att leda. Detta för att ge förskolecheferna bättre förutsättningar för att leda den pedagogiska utvecklingen på sina enheter och fullfölja hela det komplexa uppdraget de har. Vi har också gjort om vår organisation på det sättet, säger Majja Neverland.

 

Fler röster om Skolinspektionen:

Dan-Ola Einarsson, rektor på Gröndalsskolan i Värnamo, om hur ett vitesbeslut gav både honom och kommunen en rejäl knuff framåt.

Hamid Zafar, tidigare rektor på Sjumilaskolan i Göteborg, berättar hur de vände utvecklingen på skolan efter Skolinspektionens beslut.