Skolinspektionen säger nej gällande hyrrektor

Vid en tillsyn hösten 2017 framkom att en kommun tecknat avtal med ett bemanningsföretag för att hyra in rektorer till två av sina kommunala skolor. I och med detta undersökte vi om en kommun får hyra in en rektor. Måndagen den 20 april 2018 fattade vi ett beslut gällande denna fråga.

– I skollagen står det att rektorn ska vara anställd av en huvudman. Vi bedömer därför att det inte är förenligt med skollagen att en kommun hyr in en rektor genom ett uthyrningsföretag, säger Johan Kylenfelt, jurist på Skolinspektionen.

Enligt skollagen är delar i en rektors uppgifter myndighetsutövning och får inte lämnas ut på entreprenad. Uppgifter som är kopplade till undervisningen i grundskolan får inte heller lämnas över på annan part. Därmed måste en rektor alltid vara anställd av en huvudman.

Om andra kommuner vet med sig att de har liknande avtal bör de se över avtalen och vidta åtgärder så att skollagens krav uppfylls.

Klicka här för att ta del av det aktuella beslutet (öppnas i nytt fönster).

För mer information

Johan Kylenfelt, jurist på Skolinspektionen: 08-586 085 87

Presstjänsten: 08-58 60 80 60