Start

Pågående inspektioner

Regelbunden tillsyn

Här kan du se när vi planerar att granska din kommun eller utbildningsföretag. Här finns också en lista med kontaktuppgifter till den som ansvarar för tillsynen i en viss kommun eller av en viss fristående huvudman:
Kontaktpersoner för regelbunden tillsyn
När granskas din kommun eller utbildningsföretag?

Tillsyner och granskningar inom vissa områden

Här ser du vilka kvalitetsgranskningar, riktade tillsyner och oanmälda kvalitetsgranskningar vi arbetar med just nu. Med hjälp av länkarna hittar du även kontaktuppgifter till den som ansvarar för respektive granskning:
Flerspråkiga barn i förskolan
Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik
Förskolans arbete med särskilt stöd
Helhet och sammanhang på yrkesprogrammen
Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet
HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor
Lärande och utveckling i fritidshemmets undervisning
Lärarresurser
Skolhuvdmäns mottagande av nyanlända elever
Studiehandledning på modersmål