Informationsbrev till föräldrar

Svenska

Svenska: Information till föräldrar/vårdnadshavare om Skolinspektionens regelbundna tillsyn (PDF-fil, nytt fönster)

Fler språk

Arabiska: Information till föräldrar/vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens regelbundna tillsyn (PDF-fil, nytt fönster)

Engelska: Information till föräldrar/vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens regelbundna tillsyn (PDF-fil, nytt fönster)

Somaliska: Information till föräldrar/vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens regelbundna tillsyn (PDF-fil, nytt fönster)

Dari: Information till föräldrar/vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens regelbundna tillsyn (PDF-fil, nytt fönster)