Skolenkäten

Så tar du del av enkätresultatet

Resultatet från Skolenkäten kommer att presenteras någon gång i april. Då kommer det gå att ta del av resultatet skola för skola här:

Skolverket statistiktjänst (extern länk, nytt fönster)

Resultatet kommer även finnas sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats:
Statistik från Skolenkäten

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionens uppdrag:
Skolinspektionens uppdrag

En del av resultatet kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden:
Utbildningsguiden

Vilka skolor har deltagit?

Här kan du ta del av vilka skolor som deltagit i höstens omgång av Skolenkäten: Huvudmän som genomför Skolenkäten HT18-VT20