Start

Särskild utbildning för vuxna

Tillsynen ska besvara följande två frågeställningar:

  • Har elevernas utbildning vad gäller omfattning, innehåll och studietakt utformats med utgångspunkt i deras specifika behov och förutsättningar?
  • Stödjer och stimulerar undervisningen en progression i elevernas lärande utifrån de förmågor och det centrala innehåll som anges i kurs- och ämnesplaner?

Den riktade tillsynen genomförs i 16 kommuners särskilda utbildning för vuxna under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynsbeslut skrivs löpande under perioden. Vid besöken görs intervjuer med elever, lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorn samt företrädare för kommunen. När samtliga beslut är fattade kommer centrala resultat och iakttagelser att sammanställas och publiceras.

Tillsynen genomförs i följande kommuner

Avesta, Boden, Jönköping, Lessebo, Lidköping, Mariestad, Norrköping, Stenungsund, Strängnäs, Sävsjö, Söderköping, Tyresö, Uddevalla, Värnamo, Östersund, Österåker.