Tillsyns- och granskningsbeslut

Sök på kommun eller skola

Här kan du söka tillsyns- och granskningsbeslut, sorterat på kommun eller skola:
Beslut & rapporter

Senaste beslut

Här finns en lista på våra senaste tillsyns- och granskningsbeslut, sorterad på publiceringsdatum.
Senaste beslut

Övergripande granskningsrapporter

Här hittar du våra övergripande rapporter från tillsyner och kvalitetsgranskningar inom särskilda områden, tillsammans med myndighetens övriga publikationer:
Publikationer

Beslut från tillsyn

I Skolverkets databas finns beslut från regelbunden tillsyn, riktad tillsyn, förstagångstillsyn och flygande inspektion samlade, tillsammans med resultat från Skolenkäten. I databasen kan du se alla beslut från en särskild tillsynsform, till exempel regelbunden tillsyn:
Skolverket: Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen

Beslut från etableringskontroll

Beslut från etableringskontrollen finns i diariet. Här finns information om hur du söker i diariet och begär ut dokument:
Diariet

Beslut från kvalitetsgranskning

I Skolverkets databas finns beslut från kvalitetsgranskningar samlade:
Skolverket: Sök rapporter och beslut från Skolinspektionen