Riktad tillsyn

När Skolinspektionen tar ställning till om en riktad tillsyn ska genomföras tas bland annat hänsyn till hur allvarliga uppgifterna är, om missförhållandena funnits under lång tid samt om huvudmannen känner till uppgifterna och vidtagit åtgärder.

En riktad tillsyn kan innebära att Skolinspektionen begär in information från huvudmannen eller att ett besök genomförs i den aktuella verksamheten. Besöket kan både genomföras anmält eller oanmält. Skolinspektionen fokuserar vanligtvis på ett begränsat antal bedömningsområden.

Skolinspektionen kan också starta en riktad tillsyn vid skolor som inte har fått besök av Skolinspektionen på länge.